ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (INTERACTING IN ATHENS)  

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (INTERACTING IN ATHENS)  

Ένα πρόγραμμα ένταξης ανηλίκων ασυνόδευτων μέσω θεματικών συναντήσεων και θεατρικού εργαστηρίου με  στόχο την κοινωνική ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων, διάρκεια υλοποίησης από τον Μάρτιο 2018 έως τον Μάρτιο 2019 και την στήριξη της Πρεσβείας του Βασιλείου της Ολλανδίας στην Αθήνα.