Τεχνοδρομώ – Mη Κερδοσκοπικό Σωματείο

Σερίφου 44,
11254 Αθήνα,

Tel: +30 210 2282740
E-mail: info@texnodromo.gr