ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Νικολόπουλος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Βαρδαραμάτου Κωνσταντίνα

Γενικός Γραμματέας

Ψαριανός Ευάγγελος

Ταμίας

Ματσούκης Περικλής

Μέλοs

Τσιλιμίδου Ελένη

Αναπληρωματικό μέλος

Καραπέτης Πέτρος

Aναπληρωματικό μέλος

Βάλβης Μάρκος