ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΗΣ PRAKSIS

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΗΣ PRAKSIS

Το Τεχνοδρομώ  προβάλλει κινηματογραφικές ταινίες

Στο Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα στην οδό Δεληγιώργη 26-28 Πλ. Καραϊσκάκη.

Συνεχίζει μια δράση του κέντρου με προβολές ταινιών σε συνεργασία με τους εξυπηρετούμενους του κέντρου και συζητώντας μαζί τους στο τέλος της προβολής, για ζητήματα που τους αφορούν και με αφορμή το θέμα της ταινίας.