Εικαστικό Εργαστήριο στον Κορυδαλλό 2021

Εικαστικό Εργαστήριο στον Κορυδαλλό 2021

Το ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ (OPEN ATELIER) στοχεύει στην εφαρμογή καλών πρακτικών στην καλλιτεχνική έκφραση των κρατουμένων μέσω της ζωγραφικής.  Στο περιβάλλον της φυλακής όπου οι επιλογές απασχόλησης είναι περιορισμένες, κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα αποτελεί για τους κρατούμενους δημιουργία και διαφυγή από την σκληρή πραγματικότητα.

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση των κρατουμένων με κάτι διαφορετικό μέσα στην καθημερινότητα της φυλακής. Η δυνατότητα να βιώσουν τη χαρά του «δημιουργώ», να εκφραστούν με εικόνες, σύμβολα, μηνύματα, να κινητοποιήσουν την φαντασία τους και να έρθουν σε επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο. Ένα μέσον αυτογνωσίας και εξέλιξης, ένα μέσον να ονειρευτούν και να αναστοχαστούν την ύπαρξή τους και το μέλλον έξω από τη φυλακή. Στο μέτρο που ο κάθε ένας επεξεργάζεται τα εσωτερικά και εξωτερικά του ερεθίσματα μέσω της τέχνης, μπορεί να βελτιώσει, εκτός από την καθημερινή του ρουτίνα μέσα στο περιβάλλον της φυλακής, την μελλοντική του ζωή όταν αποφυλακιστεί.

Παράλληλα, τα προσωπικά έργα που θα δημιουργηθούν στη διάρκεια του Προγράμματος,   θα εκτεθούν σε χώρο εκτός φυλακής. Έτσι δημιουργείται μια αμφίδρομη επικοινωνία με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η έκθεση αυτή θα δώσει  βήμα έκφρασης στους δημιουργούς και θα αποτελέσει ευκαιρία επιβεβαίωσης και επιβράβευσης. Οι κρατούμενοι το έχουν ανάγκη λόγω των συνθηκών της κράτησης, του κοινωνικού αποκλεισμού και του κοινωνικού στίγματος. Η έκθεση θα τους ενδυναμώσει να δουλέψουν με τον εαυτό τους και πιθανόν αυτό να επιφέρει αλλαγές στις μέχρι ως τώρα επιλογές τους οι οποίες τους οδήγησαν σε παραβατική συμπεριφορά.

Επιπλέον, θα δώσει την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο να έρθει σε επικοινωνία με την συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα μέσω του καλλιτεχνικού της έργου: Σε αυτή την συνθήκη το συναίσθημα διευρύνεται, η κοινωνική ευαισθησία έρχεται σε πρώτο πλάνο και η σκέψη λειτουργεί προς την κατεύθυνση της επεξεργασίας των αιτιάσεων που παράγεται και αναπαράγεται η παραβατικότητα. Ως αποτέλεσμα έχουμε την κινητοποίηση προς την επίγνωση της ανάγκης και την δυνατότητα αλλαγής των πρακτικών στην οικογένεια, στην εκπαίδευση ή στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα την άμβλυνση των αιτίων που παράγουν την παραβατικότητα.

Παράγοντες που καθιστούν πολύτιμη όσο και απαραίτητη την ενασχόληση των κρατουμένων με την τέχνη είναι όλα εκείνα τα αρνητικά συναισθήματα που πρέπει να απαλυνθούν και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν ή να ενισχυθούν. Το στίγμα, η εχθρότητα και η πικρία για τους συγκρατούμενους και την κοινωνία, τυχόν έλλειψη επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, η πλήξη, η απραξία, η απάθεια και η μη χρήση παρελθοντικών δεξιοτήτων, η έλλειψη ερεθισμάτων και παραστάσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά και μακροπρόθεσμα με την τέχνη.

Το ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – OPEN ATELIER (ανοιχτού τύπου ατελιέ) προωθεί μια ελεύθερη καλλιτεχνική προσέγγιση όπου οι συμμετέχοντες ενισχύονται να εξερευνήσουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες, μέσω της επαφής με διάφορα υλικά και εικαστικές τεχνικές. Ταυτόχρονα, απευθύνεται σε όλο τον μικρόκοσμο της φυλακής, το προσωπικό και τους κρατούμενους οι οποίοι μέσα στο χώρο του Aτελιέ καλούνται να αφήσουν πίσω τους ρόλους τους και να δουλέψουν όλοι για τον ίδιο στόχο: την προσωπική δημιουργική έκφραση και επικοινωνία, την ανακάλυψη της καλλιτεχνικής γραφής και ταυτότητας και τη (πιθανή) δημιουργία ενός συλλογικού έργου (collective artwork).

Κύριος στόχος της δράσης αυτής είναι η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης και των δεξιοτήτων.

https://www.facebook.com/texnodromo