ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ

Το Τεχνοδρομώ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την άρση του στίγματος κοινωνικά αποκλεισμένων και ευάλωτων, με μέσον την τέχνη, δημιουργεί θεατρική ομάδα.

Η εμπλοκή των αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων με την τέχνη και συγκεκριμένα με το θέατρο φέρει μια προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την κοινωνική ενδυνάμωση και ένταξη και από την άρση του στίγματος.

Η νέα θεατρική ομάδα του Τεχνοδρομώ, στην οποία σας καλούμε να γίνετε μέλος, θα αποτελείται από άτομα προερχόμενα από τον γενικό πληθυσμό. Τα έσοδα της θεατρικής ομάδας, από τις συνδρομές των μελών, θα ενισχύσουν τις δράσεις του Τεχνοδρομώ.